۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۲۱
تهران
با ما در ارتباط باشید
ریمپ چیست ؟

ریمپ (ReMap) چیست؟

ریمپ (ReMap) چیست؟

لغت ریمپ (ReMap) از به هم چسبیدن دو قسمت “Re” و “Map” به هم تشکیل شده است. اضافه کردن عبارت Re در ابتدای یک کلمه به زبان انگلیسی به معنای باز انجام آن فعالیت است. به عنوان مثال Redesign به معنای طراحی مجدد می باشد. همچنین معادل فارسی Map به نقشه ترجمه می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*