۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۲۱
تهران
با ما در ارتباط باشید
ریمپ چیست ؟

ریمپ ایسیو (ECU ReMap) چیست؟

ریمپ ایسیو (ECU ReMap) چیست؟

ریمپ ECU به بهبود نرم افزاری ایسیو موتور گویند که با هدف های کاهش مصرف سوخت، افزایش شتاب و گشتاور، افزایش حداکثر توان قابل دستیابی، کاهش تاخیر و کوپ پدال و دریچه گاز، اصلاح پارامترهای سوخت و جرقه، اصلاح پارامترهای سنسور اکسیژن، تطبیق بهتر خودرو با شرایط آب و هوا و سوخت ایران و … گفته می شود.

در حوزه برنامه ریزی ECU به جدول های از قبل تعیین شده توسط شرکت تولید کننده برای مدیریت کارکرد بخش های گوناگون موتور خودرو Map Table گفته میشود. از جمله این جدول ها می توان به مقدار پاشش بنزین، زمان احتراق و … اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*